جدیدترین اخبار

آگهی مزایده

سـازمان سـیما، مـنظر و فـضای سـبز شـهری شـهرداری سـبزوار در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره غرفه های مواد

ادامه مطلب »

شعار سال 1402: مهار تورم ، رشد تولید

سازمان پارکها و فضای سبز در سال ۱۳۸۴ با هدف برنامه ریزی و اجرای سیاست هایی در زمینه بهره وری از شیوه های علمی نگهداری و توسعه کلان فضای سبز و نظارت مستقیم بر مجموعه فضای سبز شهر تاسیس شد .

در سال ۱۳۹۶ طبق مصوبه سازمان شهرداری کشوری با ادغام دو سازمان زیبا سازی و سازمان پارکها و فضای سبز ، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری تشکیل شد. که این امر موجب گستردگی فعالیت سازمان گردید.

سازمان های خدماتی هدفی جز ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان ندارند و موفقیت آنان تنها به نگرش نیروی کار و انگیزه آنان (مدیریت منابع انسانی) بستگی دارد.

اکنون با توجه گستردگی فعالیت سازمان با استعداد ۵ نفر نیروی کارشناس ارشد ۱۰ نفر نیروی کارشناس و حدود ۲۸۰ نیروی خدماتی و فنی به صورت امانی و شرکتی در مجموعه مشغول به کار می باشند.