طرح های نوآورانه و دانش بنیان به سازمان فضای سبز می آید

طرح های نوآورانه و دانش بنیان به سازمان فضای سبز می آید
آبان 10, 1400
26 بازدید

دو طرح های نوآورانه و دانش بنیان به منظور اعمال در سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار توسط همکاری دو سویه سازمان فضای سبز و دفتر صنعت دانشگاه حکیم سبزوار بررسی شد. به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار ، در این که با حضور خلیلی دارینی رئیس سازمان فضای سبز و دکتر احسانی […]

دو طرح های نوآورانه و دانش بنیان به منظور اعمال در سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار توسط همکاری دو سویه سازمان فضای سبز و دفتر صنعت دانشگاه حکیم سبزوار بررسی شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار ، در این که با حضور خلیلی دارینی رئیس سازمان فضای سبز و دکتر احسانی سرشت و دکتر کهن برگزار شد، طرح‌های تجاری سازی روغن هسته درختان زیتون تلخ در مکمل های صنعتی با توجه به فراوانی کاشت درخت مذکور در فضای سبز سبزوار و شهرهای اطراف و بهره گیری از تکنیک کشت بافت در تکثیر گیاهان زینتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با ارائه مستندات علمی پیگیری های لازم را انجام دهد.